Vanliga skador hos maratonlöpare

Löpning är en fantastisk motionsform, som är lätt att utöva och som ger alla hälsofördelar man kan önska. Men det är också en motionsform med mycket hög skaderisk, framförallt i form av olika typer av överbelastningsskador. Vid undersökningar har man kunnat se att mellan 27 och 70 procent av motionslöpare och tävlingslöpare har någon form av skada. Man har också kunnat se att en faktor som ökar risken för att man ska drabbas av en skada är att man deltar i långdistanslopp, som maraton. Innan man bestämmer sig för att anmäla sig till sitt nästa maratonlopp kan det därför vara en bra idé att läsa på lite om de olika skador som är vanliga bland löpare.

En av de allra vanligaste löparskadorna är hälsporre. Hälsporre yttrar sig som skarp smärta i muskulaturen som går mellan hälen och tårna, och beror på en längre tids felbelastning i foten som har lett till en inflammation i just den muskulaturen. Det leder i sin tur i längden till en vass kalkbildning under hälen, som orsakar smärta vid varje steg.

Löpare drabbas även mycket ofta av olika typer av skador i knät, som orsakar smärta. En av de vanligaste knäskadorna är så kallat löparknä, som yttrar sig i form av skarp smärta på knäets utsida. Smärtan beror på överbelastning av knäets bindvävshinna, slemsäck eller benhinna, på just knäets utsida.

Ytterligare en form av överbelastningsskada som är vanlig hos löpare är benhinneinflammation. Vid denna typ av skada sitter smärtan på framsidan eller insidan av den nedre delen av skenbenet, där musklerna och senorna för skenbenet fäster. Smärtan kan vara dov eller skarp, beroende på skadans omfattning.

Även hälsenan kan skadas vid för hög belastning. Problem kan uppstå när små skador på hälsenan läks fel. Om senan sedan belastas hårdare än vanligt vid löpning kan det leda till smärta.

Om du skulle drabbas av någon form av överbelastningsskada är dock allt hopp inte ute – det går oftast att behandla en liknande skada med vila och rehabilitering. Det bästa man kan göra är att vända sig till en naprapat, som kan diagnosticera och behandla skadan, till exempel Naprapatmats.se. Då finns chansen att man så småningom kan återvända till löpspåret.

structure-lite